نرم افزار بازار روز همراه 1.4 (Mod)

نرم افزار بازار روز همراه 1.4 (Mod)

MOD Information of نرم افزار بازار روز همراه

App Name نرم افزار بازار روز همراه
Package Name com.afaraan.bazaarrouz
Version 1.4
Rating ( 1214 )
Size 17.4 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2019-12-01
Installs 100,000+
Category Apps, Lifestyle

Description: نرم افزار بازار روز همراه Mod Apk (unlimited money/coins) download

با عنایت به لزوم و ضرورت اطلاع رسانی از طریق موبایل به کلیه شهروندان، نرم افزار بازار روز همراه به عنوان اولین سامانه همراه تعامل با شهروند درحوزه فعالیت هاي سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداري تهران ایجاد شده است. رویکرد اصلی این نرم افزار اطلاع رسانی نرخنامه و موقعیت جغرافیایی و اطلاعات میادین و بازارهاي شهر تهران میباشد. این نرم افزار داراي بخشهاي نرخ نامه، اطلاعات میادین و بازارها، مطالب آموزشی و درباره سازمان میباشد.
With regard to the necessity of information to all citizens through mobile, mobile application on the market as the first mobile system to interact with the citizen in the field of fruit and vegetable activities of the Organization of Tehran Municipality has been created. The main approach to the application of information and information Nrkhnamh and geographic location and market squares in Tehran. The software has a rate areas, fields and markets information, educational materials and information organization.
1-اصلاح لود نقشه شهر تهران
2- اصلاح ساختار نمایش میادین و بازارها
3- اصلاح ساختار نمایش نرخ نامه ها
4- اصلاح امکان یافتن نزدیکترین بازار در نرم افزار