หมอพร้อม  (Mod)0.4.5

หมอพร้อม (Mod)0.4.5

MOD Information of หมอพร้อม

App Name หมอพร้อม
Package Name com.mor.promplus
Version
Rating ( 5 )
Size
Requirement
Updated
Installs 5,000,000+
Category Apps, Medical

Description: หมอพร้อม Mod Apk (unlimited money/coins) download

The application is used for the whole county of the Kingdom of Thailand.

ผู้ที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ จำเป็นต้องมีข้อมูล 13 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์
อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข Moph Immunization เท่านั้น

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบประวัติวัคซีนและผลการตรวจ COVID-19 สำหรับใช้ในประเทศไทย ภายใต้การดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข
มีฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้
– แสดงผลการตรวจ COVID-19 ล่าสุด
-จองวัคซีน
-นัดรับวัคซีน
-แสดงประวัติการรับวัคซีน
-แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน
The application is used for the whole county of the Kingdom of Thailand.

Who can login to use 13 digit data and phone number are required.
It is in the database of the Ministry of Health Moph Immunization only.

An application for checking the vaccine history and test results of COVID-19 for use in Thailand. under the supervision of the Ministry of Health
It has the following functions:
– Show the latest COVID-19 test results
-Book a vaccine
– Schedule a vaccination
– Show vaccination history
-Show vaccination certificate

MOD id: com.mor.promplus