ဘီလီယက္ ZingPlay 3D Online 5 (Mod)

ဘီလီယက္ ZingPlay 3D Online 5 (Mod)

10.0 (865)Board, Games

MOD Information of ဘီလီယက္ ZingPlay 3D Online

App Name ဘီလီယက္ ZingPlay 3D Online
Package Name board2.pool.mm
Version 5
Rating 10.0 ( 865 )
Size 121.2 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2021-03-26
Installs 10,000+
Category Board, Games

Description: ဘီလီယက္ ZingPlay 3D Online Mod Apk (unlimited money/coins) download

ဘီလီယက္အြန္လိုင္းဂိမ္ 3D Onlineး-ဘီလီယက္-ဂိမ္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာအရမ္းပူေႏြးေသာဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္၊အခမဲ့ကူဆြဲျခင္းခြင့္ျပဳေပးပါသည္ႏွင့္ေလာ့အင္ဝင္ေသာအခ်ိန္မွာ Gold 10.000လက္ေဆာင္ေပးပါသည္။
အံ့ဖြယ္ေပၚရွားေသာအရည္အခ်င္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာကစားနည္း ။ ၈ေပါက္သီးလံုး၊ ၉ေပါက္နွင့္ဘီလီယက္ကဒ္၊ အကိ်ဳးအရမ္းေပးႏိုင္ ေသာေလ့က်င့္နည္း။
– အားလံုးအခမဲ့၊ေန႕တိုင္းေရႊလက္ေဆာင္ေပးပါသည္
– ကၽြမ္းက်င္ေသာအင္တာေဖ့စ္ဘီလီယက္ခံု၊ၾကြၾကြရြရြသက္ေရာက္မွု-ကစားေတာ္သူျပိဳင္ကြင္း၊ကစားေတာ္သူကအရည္အခ်င္းယာဥ္ျပိဳင္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္၊ bida card နွင့္ ball 8 pool ျပိဳင္ကြင္းအပါ အတန္းအစားအခိုင္အမာျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္အ့ံဖြယ္ ေသာဆုပစၥည္းမ်ားရယူလာပါသည္

စစ္မွန္ေသာဘဝအတြင္းသင္ၾကိဳက္နွစ္သက္ေသာဘီလီယာကစားဂိမ္ကခ်က္ခ်င္းကူးဆြဲနွင့္အသိပညာအေတြ႕အၾကံဳရရန္ျပဳလုပ္ကစားၾကည့္ပါ
Billiard Online Gaming 3D Online: Billiards – The game is a very hot game in 2017, free of charge and free Gold 10,000,000 when you log in.
Amazing ability
A variety of games 8 All the fruit of the tree, 9-hole card and billiard card A practice that can be very rewarding!
– All Free, Daily Gold Gifts
– Expert Interfaces Billiards, Active Impact – Player Field, Player Competition Asserted classics, including bida card and ball 8 pool, and amazing prizes

Try your favorite billiard game to draw and experience in real life.

MOD id: board2.pool.mm