Jean Louis David – fryzjer – rezerwacje online 4.1.0(0) (Premium Cracked)

Jean Louis David – fryzjer – rezerwacje online 4.1.0(0) (Premium Cracked)

(153)Apps, Beauty

MOD Information of Jean Louis David - fryzjer – rezerwacje online

App Name Jean Louis David - fryzjer – rezerwacje online
Package Name pl.jeanlouisdavid
Version 4.1.0(0)
Rating ( 153 )
Size 57.9 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-10-24
Installs 50,000+
Category Apps, Beauty

Description: Jean Louis David - fryzjer – rezerwacje online Mod Apk (unlimited money/coins) download

Z aplikacją Jean Louis David znajdziesz salon fryzjerski w swojej okolicy i wygodnie zarezerwujesz termin wizyty. Możesz umówić się na usługi fryzjerskie, takie jak m.in. strzyżenie czy koloryzacja, a w wybranych salonach również na usługi kosmetyczne – takie jak manicure, pedicure lub zabiegi na twarz. Zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu i załóż Kartę Stałego Klienta. Zbieraj punkty, korzystaj ze zniżek oraz super ofert! Kupuj karnety usług fryzjerskich i kosmetycznych do 40% taniej – tylko w Aplikacji.

Dlaczego warto zainstalować Aplikację Jean Louis David?
Dzięki darmowej Aplikacji Jean Louis David:
• Zobaczysz, który salon fryzjerski i kosmetyczny Jean Louis David znajduje się najbliżej Ciebie,
• Poznasz opinie klientów o poziomie usług w konkretnych salonach i dowiesz się, który fryzjer – barber cieszy się uznaniem klientów,
• Sprawdzisz ceny usług fryzjerskich i kosmetycznych,
• Zarezerwujesz wizytę,
• Będziesz na bieżąco z promocjami!

Aplikacja Jean Louis David – fryzjer – rezerwacje online
Korzystanie z Aplikacji Jean Louis David – fryzjer – rezerwacje online ma wiele zalet. Pozwala m.in. na wygodne zarezerwowanie terminu w ulubionym salonie oraz zarządzanie rezerwacjami. Aplikacja umożliwia także sprawdzenie historii rezerwacji i wizyt. Dzięki niej znajdziesz paragony z odbytych wizyt we wszystkich z salonów fryzjerskich JLD w jednym miejscu.
Uwaga – zadbaliśmy także o coś dla zapominalskich. Wszyscy użytkownicy rezerwujący wizytę w Aplikacji otrzymują powiadomienia o wizytach. Dzięki temu już nigdy nie zapomnisz o wizycie w salonie kosmetycznym i fryzjerskim. Powiadomienia wysyłamy odpowiednio wcześnie!

Umawianie wizyt – fryzjer na wyciągnięcie ręki! Zarządzaj wizytami, kiedy tylko zechcesz!
Dzięki temu, że kalendarze konkretnych salonów dostępne są w czasie rzeczywistym – 24/7 – możesz zapisać się nawet w ostatniej chwili. Pozwala to także na obserwowanie, czy nie zwolnił się żaden z interesujących Cię terminów. Zależy Ci na wizycie u konkretnego fryzjera bądź u ulubionej kosmetyczki? Poinformuj nas o tym!
Jeżeli chcesz, by obsłużył Cię konkretny stylista – możesz napisać prośbę do złożonej rezerwacji. Załoga Jean Louis David postara się spełnić Twoje życzenie.
Z poziomu aplikacji w prosty sposób możesz odwołać bądź przełożyć wizytę. Dzięki temu, że nie wymaga to np. kontaktu telefonicznego, bez problemu zrobisz to w dogodnie wybranym przez siebie momencie, o każdej porze!

Oszczędzaj, korzystając z Aplikacji Jean Louis David!
Nasza autorska aplikacja umożliwia szybkie sprawdzenie stanu punktów lojalnościowych. Pozwoli Ci także być na bieżąco z informacjami na temat opcji ich wykorzystania. Dzięki Aplikacji zawsze będziesz mieć pod ręką także historię zdobytych i wykorzystanych punktów.
Co więcej, użytkownicy i użytkowniczki Aplikacji mogą skorzystać z najlepszej oferty cenowej! Za jej pośrednictwem możesz wykupić karnet 3 usług fryzjerskich lub kosmetycznych nawet do 40% taniej! Ta oferta została stworzona z myślą o naszych stałych klientach i umożliwia korzystanie z naszych usług w najbardziej konkurencyjnych cenach. Dzięki temu, że na wykorzystanie karnetu masz aż 6 miesięcy od pierwszego użycia, nie musisz martwić się, że wizyty będą musiały odbywać się nazbyt często. Zakupu dokonasz bezpośrednio w aplikacji – możesz skorzystać z bezpiecznych rozwiązań, takich jak Google Pay, karta płatnicza czy BLIK.
To tylko część zalet Aplikacji Jean Louis David. Wkrótce kolejne nowości!

W razie pytań skontaktuj się z nami: kontakt@provalliance.com.pl
With the Jean Louis David app you can find a hair salon in your area and book your appointment conveniently. You can make an appointment for hairdressing services, such as haircut or color, and in selected salons also for cosmetic services – such as manicure, pedicure or facial treatments. Register with your phone number and create a Loyalty Card. Collect points, take advantage of discounts and great offers! Buy tickets for hairdressing and beauty services up to 40% cheaper – only in the Application.

Why should you install the Jean Louis David App?
With the free App Jean Louis David:
• You will see which Jean Louis David hair and beauty salon is closest to you,
• You will learn customer opinions about the level of service in specific salons and find out which hairdresser – barber is appreciated by customers,
• Check the prices of hairdressing and beauty services,
• You book a visit,
• You will be up to date with promotions!

Jean Louis David – hairdresser – online booking application
Using the Jean Louis David – Hairdresser – Online Booking App has many advantages. It allows, among others to conveniently book an appointment in your favorite salon and manage reservations. The application also allows you to check the history of reservations and visits. Thanks to it, you will find receipts for visits to all JLD hair salons in one place.
Note – we also took care of something for the forgetful. All users booking a visit to the Application receive visit notifications. Thanks to this, you will never forget about visiting a beauty salon and hairdressing salon. We send notifications in good time!

Making appointments – a hairdresser at your fingertips! Manage your visits whenever you want!
Due to the fact that the calendars of specific salons are available in real time – 24/7 – you can sign up even at the last minute. It also allows you to see if any of the deadlines you are interested in have been released. Do you want to visit a specific hairdresser or your favorite beautician? Let us know about it!
If you want to be served by a specific stylist – you can write a request for a complex booking. The Jean Louis David crew will do their best to fulfill your wish.
From the application level, you can easily cancel or postpone your visit. Thanks to the fact that it does not require, for example, telephone contact, you can easily do it at a time conveniently chosen by you, at any time!

Save money by using the Jean Louis David App!
Our proprietary application allows you to quickly check the status of loyalty points. It will also allow you to be up to date with information on the options for their use. Thanks to the Application, you will always have the history of earned and used points at hand.
Moreover, the users and users of the Application can take advantage of the best price offer! Through it, you can buy a pass for 3 hairdressing or beauty services up to 40% cheaper! This offer has been created with our regular customers in mind and allows you to use our services at the most competitive prices. Thanks to the fact that you have as much as 6 months to use the subscription, you do not have to worry that the visits will have to take place too often. You can make a purchase directly in the application – you can use secure solutions such as Google Pay, payment card or BLIK.
These are just some of the advantages of the Jean Louis David App. More news soon!

If you have any questions, please contact us: kontakt@provalliance.com.pl
Nowa aktualizacja wprowadza lepszą organizację informacji na ekranie głównym. Odświeżyliśmy też wygląd całej aplikacji.

MOD id: pl.jeanlouisdavid