Librus 3.1.5 (Mod)

Librus 3.1.5 (Mod)

(49274)Apps, Education

MOD Information of Librus

App Name Librus
Package Name pl.librus.synergiaDru2
Version 3.1.5
Rating ( 49274 )
Size 33.6 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2019-11-27
Installs 1,000,000+
Category Apps, Education

Description: Librus Mod Apk (unlimited money/coins) download

Aplikacja mobilna Librus na smartfony i tablety przeznaczona jest dla rodziców i uczniów. Umożliwia użytkownikom przeglądanie najważniejszych informacji z rozwiązania LIBRUS Synergia. Nowy, bardziej przejrzysty interfejs oraz widok Oś czasu sprawią, że korzystanie z aplikacji jest szybkie i wygodne.

Z aplikacją Librus, możesz:
• monitorować postępy w nauce dzięki modułowi Oceny,
• sprawdzić nieobecności i spóźnienia,
• mieć stały kontakt ze szkołą dzięki funkcji Wiadomości,
• sprawdzać zadania domowe,
• monitorować najważniejsze wydarzenia i informacje zebrane w jednym widoku Biurko,
• sprawdzać plan lekcji, wprowadzane do niego zmiany oraz zastępstwa,
• mieć wgląd do aktualnego kalendarza szkolnego oraz ogłoszeń,
• być na bieżąco dzięki odświeżaniu danych w czasie rzeczywistym,
• wyciszyć powiadomienia aplikacji w godzinach nocnych dzięki funkcji LIBRUS® spokojna noc,
• przełączać się pomiędzy wieloma kontami dzieci bez potrzeby każdorazowego logowania się na kolejne konta – funkcja Multikonto,
• przeglądać dane bez dostępu do Internetu (praca w trybie offline),
• personalizować wygląd i działanie aplikacji – tak jak lubisz,
• konfigurować Natychmiastowe powiadomienia.

Część wskazanych funkcji dostępna jest w wariancie Mobilne dodatki za dodatkową opłatą.
The Librus mobile application for smartphones and tablets is intended for parents and students. It enables users to view the most important information from the LIBRUS Synergy solution. The new, clearer interface and Timeline view will make using the application quick and convenient.

With the Librus application, you can:
• monitor learning progress thanks to the Assessment module,
• check absences and lateness,
• have constant contact with the school thanks to the News function,
• check homework,
• monitor the most important events and information gathered in one Desk view,
• check the timetable, changes and replacements introduced to it,
• have access to the current school calendar and announcements,
• be up to date thanks to real-time data refreshment,
• mute application notifications at night thanks to the LIBRUS® peaceful night function,
• switch between multiple children’s accounts without the need to log in to subsequent accounts each time – the Multikonto function,
• view data without access to the Internet (work in offline mode),
• personalize the appearance and operation of the application – the way you like it,
• configure Instant notifications.

Some of the indicated functions are available in the Mobile add-ons option for an additional fee.
Najważniejsze zmiany w wersji 4.0.8:

1. Poprawa działania widoku Wiadomości.
2. Poprawa działania widoku Zadań domowych.
3. Optymalizacja wyświetlania artykułów i ogłoszeń.
4. Poprawa najczęściej zgłaszanych przez użytkowników błędów.