Talantul in negot – intrebari biblice 5.9 (Mod)

Talantul in negot – intrebari biblice 5.9 (Mod)

MOD Information of Talantul in negot - intrebari biblice

App Name Talantul in negot - intrebari biblice
Package Name com.dunamis.android.talantulinnegot
Version 5.9
Rating ( 733 )
Size 18.2 MB
Requirement Android 4.2+
Updated 2021-03-20
Installs 10,000+
Category Games, Trivia

Description: Talantul in negot - intrebari biblice Mod Apk (unlimited money/coins) download

Această aplicație a fost creată cu scopul de a verifica cunoștințele despre Scriptură, și pentru a motiva credinciosul la o mai profundă adâncire în Cuvântul lui Dumnezeu.

Noi credem că Biblia este o unică, mare si adevarată poveste de la Geneza la Apocalipsa, și acesta conduce la Isus Cristos.

Biblia exprimă adevărul revelat al lui Dumnezeu și este unica carte sfântă, complet inspirată prin Duhul Sfânt (2 Timotei 3:16). Doar prin studierea Cuvântului putem ajunge să cunoaștem caracterul lui Isus Cristos, și cunoscându-l, dragostea noastră față de El să crească tot mai mult, căutând să ne asemănăm tot mai mult cu El și să facem voia Sa (Efeseni 5:1-2).

– Bibliografie 2018: 1 Samuel, 2 Samuel, Evrei, etc.
(Există posibilitatea de a crea un test personalizat din cărți la alegere)

– În fiecare test sunt 5 tipuri diferite de întrebări:
1) 5 intrebari Adevarat sau Fals
2) 5 intrebari cu 3 variante (doar una corectă)
3) Asociere de cuvinte
4) 5 întrebări cu răspuns liber
5) 3 întrebări cu 3 variante (una, două, trei, sau nici o variantă corectă)
– Pentru fiecare intrebare este acordat un timp de 100 de secunde, dupa care va fi afisat raspunsul corect a intrebarii.

– Alte funcționalități:
►Crează un test personalizat (cu bibliografia mai multor ediții)
►Revizie a greșelilor,
►Adăugare întrebare la favorite,
►Pagina de statistici,
►Versetele biblice de memorat a fiecărei categorii de vârstă pentru concursul Talantul in negot.
Intrebari biblice talantul in negot. concurs biblic. quiz biblic. chestionare din biblie. Teste biblice.

Privacy policy: https://picuruldemierezilnic.com/privacy-policy-talantul/
This application was created in order to test the knowledge of Scripture, and to motivate the believer to go deeper into the Word of God.

We believe that the Bible is a unique, great and true story from Genesis to Revelation, and it leads to Jesus Christ.

The Bible expresses the revealed truth of God and is the only holy book, completely inspired by the Holy Spirit (2 Timothy 3:16). Only by studying the Word can we come to know the character of Jesus Christ, and by knowing Him, our love for Him grow ever greater, seeking to become more and more like Him and to do His will (Ephesians 5: 1-2). ).

– Bibliography 2018: 1 Samuel, 2 Samuel, Hebrews, etc.
(There is the possibility to create a custom test from books of your choice)

– In each test there are 5 different types of questions:
1) 5 questions True or False
2) 5 questions with 3 options (only one correct)
3) Word association
4) 5 free answer questions
5) 3 questions with 3 options (one, two, three, or no correct option)
– Each question is given a time of 100 seconds, after which the correct answer to the question will be displayed.

– Other functionalities:
►Create a custom test (with bibliography of several editions)
►Review of errors,
►Add question to favorites,
►Statistics page,
►Biblical verses to remember each age category for the Talent in Business contest.
Biblical questions talent in business. biblical contest. biblical quiz. bible questionnaires. Biblical tests.

Privacy policy: https://picuruldemierezilnic.com/privacy-policy-talantul/
► 20 teste “Talantul în negoț 2021” – GENEZA!! 😍
Ediția 2020 + edițiile precedente: total peste 3700 întrebări!

► Descoperiți noua aplicație Picurul de miere zilnic. Conține planul e citire a Bibliei într-un an sau trei cu întrebări săptămânale din ce ai citit. Descarcă gratuit pentru Android și iOS pe www.picuruldemierezilnic.com

*Apasă pe referință pentru a afișa versetul în Biblie.

MOD id: com.dunamis.android.talantulinnegot