VTMan – All new ViettelPost  (Mod)1.2.8

VTMan – All new ViettelPost (Mod)1.2.8

MOD Information of VTMan - All new ViettelPost

App Name VTMan - All new ViettelPost
Package Name com.viettelpost.vtman
Version
Rating ( 1137 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+

Description: VTMan - All new ViettelPost Mod Apk (unlimited money/coins) download

Ứng dụng hoàn toàn mới dành cho Nhân viên Bán hàng ViettelPost và các đối tác – Đại lý khởi nghiệp cùng ViettelPost.

Các chức năng cơ bản :
– Phát hàng, phát hàng 1 phần
– Nhận hàng
– Thay đổi bưu cục
– Và nhiều tính năng mới giúp tương tác trực tiếp giữa các thành viên và khách hàng trong hệ sinh thái ViettelPost.
Vì ViettelPost vững mạnh, thành công nhờ sự tử tế.
– Là người lính
– Sống sáng tạo
– Vì khách hàng
– Cùng hạnh phúc

Yêu cầu:
1. Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử dụng và điều khoản điều kiện này trước khi sử dụng ứng dụng.
2. Sử dụng đúng mục đích những thông tin dịch vụ do ứng dụng cung cấp.
3. Tuân thủ các quy định pháp luật và của Tổng Công ty liên quan đến việc sử dụng ứng dụng.
4. Không sử dụng ứng dụng hoặc phần mềm khác để gây khó khăn hoặc rối loạn hoạt động của hệ thống.
5. Giữ an toàn và bảo mật tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà Tổng Công ty cung cấp để đồng chí truy cập vào ứng dụng.
6. Đồng chí hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty và pháp luật về việc sử dụng ứng dụng này.

Tính năng chat sử dụng công nghệ chat bảo mật mã hóa đầu cuối TrustKeys Network
Brand new application for ViettelPost Sales Officers and partners – Start-up agents with ViettelPost.

Basic functions:
– Delivery, partial delivery
– Receive
– Change of post office
– And many new features to help direct interaction between members and customers in ViettelPost ecosystem.
Because ViettelPost is strong and successful thanks to kindness.
– It’s a soldier
– Live creatively
– For customers
– Happiness together

Request:
1. Read, understand, and comply with the registration procedures, transaction order and the rules, manuals and terms and conditions before using the application.
2. Use the service information provided by the application for the right purpose.
3. Comply with the laws and regulations of the Corporation regarding the use of the application.
4. Do not use application or other software to cause difficulty or disturbance of the system operation.
5. Keep your account safe and secure or any identification method provided by the Corporation for comrades to access the application.
6. Comrade fully responsible to the Corporation and the law for the use of this application.

The chat feature uses TrustKeys Network, encrypted end-to-end secure chat technology
– Địa chỉ cấp 4
– Fix lỗi luồng bàn giao trên VTman
– Bảo hiểm EVN

MOD id: com.viettelpost.vtman