Daňová a finanční kalkulačka  (Mod)

Daňová a finanční kalkulačka (Mod)

MOD Information of Daňová a finanční kalkulačka

App Name Daňová a finanční kalkulačka
Package Name finance.taxfinancecalculator
Version
Rating
Size
Requirement
Updated
Installs 10+
Category Apps, Finance

Description: Daňová a finanční kalkulačka Mod Apk (unlimited money/coins) download

Daňová a finanční kalkulačka se skládá ze 3 částí.

Daňová kalkulačka (OSVČ) – Obsahuje výpočet daně z příjmu z podnikatelské činnosti a příjmů z pronájmu, výpočet zohledňuje aktuální legislativní úpravy a výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění pro následující rok (2020). U jednotlivých položek je vyznačeno číslo řádku formuláře pro daňové přiznání (EPO), který slouží pro snadnější orientaci při podání daňového přiznání.
Kalkulátor je rozdělen do 3 částí, pro výpočet základu daně, možnosti zadat nezdanitelné a odčitatelné položky, slevy a zvýhodnění na děti.

Kalkulačka DPH – jednoduchý kalkulátor pro výpočet výše DPH z konkrétní částky s možností výběru výše DPH.

Úvěrová kalkulačka – kalkulačka pro výpočet výše splátky a celkových nákladů na úvěr. Výpočet pracuje s měsíčním úročením a je možné ho použít jak pro standardní úvěr, tak hypoteční úvěry (maximální délka splácení 30 let).
The tax and financial calculator consists of 3 parts.

Tax Calculator (Self-employed) – Contains calculation of income tax from business activities and rental income, the calculation takes into account the current legislation and calculation of advances for social and health insurance for the following year (2020). For each item, the line number of the tax return form (EPO) is marked, which serves for easier orientation when filing the tax return.
The calculator is divided into 3 parts to calculate the tax base, the possibility to enter tax-free and deductible items, discounts and child benefits.

VAT calculator – a simple calculator for calculating the amount of VAT from a specific amount with the possibility of collecting the amount of VAT.

Credit Calculator – calculator to calculate the amount of the installment and the total cost of the loan. The calculation works with monthly interest and can be used for both standard loan and mortgage loans (maximum repayment period 30 years).
Úprava a doplnění validací pro výpočet DPH a úvěru.
Oprava zobrazení větších částek