Kanji chan  (Mod)10210

Kanji chan (Mod)10210

MOD Information of Kanji chan

App Name Kanji chan
Package Name com.ted.kanji_chan2
Version
Rating ( 383 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Apps, Education

Description: Kanji chan Mod Apk (unlimited money/coins) download

Một ứng dụng khá đầy đủ từ N5- n2.
Hoàn toàn miễn phí, không cần nâng cấp.
Nội dung đa dạng, cập nhật thường xuyên.
………
A pretty complete app from N5- n2.
Completely free, no upgrade needed.
Diverse content, regularly updated.
………
Update mùa covit

MOD id: com.ted.kanji_chan2